dihur-spanje2Telesna masa: samci 800–2500 g; samice 400–1200 g

Življenjska doba: 5–11 let (povprečna pričakovana življ. doba 6–8 let)

Spolna zrelost: pri 4–9 mesecih

Brejost: 42 dni (+/– 2)

Število mladičev v leglu: 2–18 (v povprečju 6–8)

Porodna teža: 6–12 g

Starost odstavljanja mladičev: 6–8 tednov

Mladiči spregledajo in slišijo pri: 32–34 dneh

Količina zaužite tekočine dnevno: 75–100 (ml)

Količina zaužite hrane dnevno: 50–75 (g)

Dentalna formula: 30 mlečnih zob – 2(I4/3, C1/1, P3/3);
34 stalnih zob – 2(I3/3, C1/1, P3/3, M1/2)

Telesna temperatura (rektalno): 37,8–40 °C

Frekvenca srčnega utripa: 120–320 udarcev/min

Frekvenca dihanja: 33–36 vdihov/min

pH urina: 6,5–7,5

Dnevni volumen urina: 26–28 ml

Volumen krvi: 60–80 ml/kg

Krvni tlak mmHg: 140/110 (+/– 35)

Vir: Biology and Diseases of the Ferret (James G. Fox)