Domov » KDO SMO

KDO SMO

logotip-osnovni

Zverinice – Slovensko društvo ljubiteljev dihurjev je neprofitna, nevladna, dobrodelna, prostovoljska organizacija. Društvo je bilo ustanovljeno je bilo konec leta 2008. Leta 2012 smo na podlagi preteklega dela in uresničevanja svojih ciljev pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali.

Vse delo v društvu je opravljeno prostovoljno, financiramo pa se iz prostovoljnih prispevkov, donacij, članarin in iz prihodkov od prodaje izdelkov.

Prizadevamo si za izboljšanje stanja na področju varovanja živali. To skušamo doseči z osveščanjem, informiranjem in izobraževanjem širše javnosti o belih dihurjih, da bi s tem dolgoročno preprečevali neodgovoren odnos do živali. Nudimo tudi pomoč lastnikom pri oskrbi, sodelujemo s strokovnimi javnostmi (predvsem veterinarsko) in hkrati skušamo pomagati čim več živalim, ki potrebujejo pomoč.

Predstavitev vodstva in organov društva

Organi društva so:

 • občni zbor
 • upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednik društva (Maja Čonč), tajnik (Jana Habat – nadomešča jo Tjaša Žižek), blagajnik (Helena Gorec) in dva člana (Sandra Jazbinšek, Nena Miloš)
 • nadzorni odbor, ki šteje tri člane (Iztok Bajda, Dušan Maruzzi, Petra Mohar).

NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

Namen društva je seznanjanje in osveščanje članov, širše javnosti in veterinarske javnosti s pravilno oskrbo in nego dihurjev in z njihovimi potrebami, nameščanje in posredovanje pri iskanju novih domov brezdomnim dihurjem in pomoč pri oskrbi le-teh.

Naloge, ki jih društvo opravlja za dosego svojega namena so:

 • medsebojno nudenje pomoči in izmenjava teoretičnih in praktičnih informacij (izkušenj),
 • reševanje problema zavrženih, brezdomnih ali osirotelih dihurjev, oz. pomoč drugim organizacijam in pristojnim inštitucijam pri reševanju te problematike,
  pomoč pri oskrbi dihurjev in drugih živali,
 • opozarjanje skrbnikov živali na nepravilnosti in nezakonitosti pri ravnanju z živalmi in spodbujanje odgovornega lastništva živali,
 • prizadevanje za strokovno-etične in poštene odnose na področju oskrbe, nege, vzgoje in vzreje, kjer imajo absolutno prednost kvaliteta in optimalni načini vzreje z vidika dobrobiti in kvalitete življenja živali,
 • prizadevanje za boljšo pravno ureditev zaščite živali na področju Republike Slovenije in širše,
 • seznanjanje članov in javnosti z dogajanji v povezavi z dihurji doma in po svetu,
 • organiziranje društvenih prireditev,
 • izdelava in prodaja lastnih izdelkov ter prodaja drugega blaga in storitev,
 • organizacija izobraževanj in predavanj,
 • prirejanje iger na srečo,
 • dejavnost oglaševanja in sponzoriranja,
 • urejanje spletne strani in strani na družabnih omrežjih za informiranje javnosti in članov o delu društva in tematiki dihurjev,
 • seznanjanje javnosti z delom društva in tematiko preko informativnih brošur, člankov, knjig, drugih publikacij, seminarjev, tečajev, filmov, strokovnih svetovanj in podobno,
 • organiziranje predavanj o veterinarski oskrbi, preventivi in pravilni prehrani dihurjev,
 • vzpostavitev in vodenje registra dihurjev v Republiki Sloveniji,
 • spodbujanje in dvigovanje ekološke in etične osveščenosti, še posebej na področju vseh malih živali,
 • sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini,
 • sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s tem področjem,
 • pridobivanje novih članov,
 • skrb za zagotovitev finančnih sredstev za delovanje društva.

Upravni odbor (v nadaljevanju UO) je izvršilni organ občnega zbora in opravlja organizacijska, strokovno – tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sprejetih sklepih občnega zbora. UO je izvoljen za dobo dveh let.
UO šteje pet članov (po abecednem vrstnem redu): Maja Čonč (predsednica društva), Helena Gorec (blagajnik društva), Nena Miloš (član UO), Miha Pirc (tajnik društva), Tjaša Žižek (član UO).

Nadzorni odbor (NO) (po abecednem vrstnem redu): Iztok Bajda, Meta Močnik Gunde, Barbara Žibert Božič.

Kontakt za medije: Maja Čonč (maja@zverinice.com)

Poslovna poročila: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Zapisniki OZ: 1. OZ, 2. OZ, 3. OZ, 4. OZ, 5. OZ, 6. OZ, 7. OZ, 9. OZ, 10. OZ, 11. OZ, 12. OZ, izredni OZ marec 2010, izredni OZ maj 2017, izredni OZ avgust 2017

STATUT DRUŠTVA (klik)