POMAGAJO NAM

Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem, ki nas podpirajo pri našem delu in nam, na tak ali drugačen način, pomagajo. Brez njih bi bilo vse skupaj veliko težje.


Ekipi Ambulante za ptice, male sesalce in plazilce z Veterinarske fakultete,
ki poskrbi za zdravje naših varovancev in nam s svojim strokovnim delom pomaga pri osveščanju lastnikov dihurjev, študentov veterinarske medicine in tudi strokovne javnosti.

Društvu za zaščito živali Ljubljana,
ki nam pomaga pri finančni izvedbi projektov in oglaševanju dihurjev, ki iščejo nov dom.

Podjetju Mad d. o. o.,
ki skrbi za stvari, na katere se mi ne spoznamo, za številke.

Veterini Dobro-Grosuplje iz Ivančne Gorice,
ki poskrbi za zdravje naših varovancev in nam nudi ugodnosti pri nakupih hrane.