Zverinice - Društvo ljubiteljev dihurjev > Splošno o društvu

Namen in cilji društva

(1/1)

maja01:
Zverinice - Društvo ljubiteljev dihurjev je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov z namenom osveščanja in izobraževanja javnosti o  dihurjih ter pomoči zavrženim in poškodovanim dihurjem, ali so kako drugače povezane s to dejavnostjo.

Namen društva je seznanjanje in osveščanje članov, širše javnosti in veterinarske javnosti s pravilno oskrbo in nego dihurjev in z njihovimi potrebami, nameščanje in posredovanje pri iskanju novih domov brezdomnim dihurjem in pomoč pri oskrbi le-teh.

Društvo ima naslednje cilje:

* medsebojno nudenje pomoči in izmenjava teoretičnih in praktičnih informacij (izkušenj),
* reševanje problema zavrženih, brezdomnih ali osirotelih dihurjev, oz. pomoč drugim društvom in  pristojnim inštitucijam pri reševanju te problematike,
* prizadevanje za strokovno-etične in poštene odnose na področju oskrbe, nege, vzgoje in vzreje, kjer imajo absolutno prednost kvaliteta in optimalni načini vzreje z vidika dobrobiti in kvalitete življenja živali,
* seznanjanje članov in javnosti z dogajanji v povezavi z dihurji doma in po svetu,
* organiziranje društvenih prireditev,
* izdajanje publikacij, knjig in časopisov s področja svojega delovanja,
* organiziranje predavanj o veterinarski oskrbi, preventivi in pravilni prehrani dihurjev,
* spodbujanje in dvigovanje ekološke in etične osveščenosti, še posebej na področju vseh malih živali,
* sodelovanje in povezovanje  s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini,
* pridobivanje novih članov,
* skrb za zagotovitev finančnih sredstev za delovanje društva.

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version