Forum Zverinice

Zverinice - Društvo ljubiteljev dihurjev => Splošno o društvu => Avtor teme: Jana - četrtek 23 januar, 2014, 10:24:01 10:24

Naslov: Vabilo na 7. občni zbor
Objavil(a): Jana - četrtek 23 januar, 2014, 10:24:01 10:24
Vljudno ste vabljeni na 7. občni zbor Društva ljubiteljev dihurjev – Zverinice, ki bo v četrtek, 6.2.2014 ob 18.30h, v restavraciji Hombre, na Gerbičevi 61 v Ljubljani.


Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovitelja zapisnika
3. Potrditev dnevnega reda
4. Pregled delovanja v preteklem letu, letno poročilo
5. Tekoči projekti, načrti
6. Razno



Maja Čonč, predsednica društva
in 
Jana Habat, tajnik društva