O dihurjih > Zdravje

Splošni (biološki) podatki 
in referenčne vrednosti

(1/1)

maja01:
Splošni biološki podatki:
Telesna teža: samci: 800-2500 g; samice: 400-1200 g 

Življenjska doba: 5-11 let (povprečna pričakovana življ. doba 6-8 let)
Spolna zrelost: pri 4-9 mesecih
Brejost: 42 dni (+/- 2)
Število mladičev v leglu: 2-18 (v povprečju 6-8)

Porodna teža: 6-12 g 

Starost odstavljanja mladičev: 6-8 tednov
Mladiči spregledajo in slišijo pri: 32-34 dneh

Telesna temperatura (rektalno): 37,8-40 °C
Frekvenca srčnega utripa: 120-320 udarcev/min
Frekvenca dihanja: 33-36 vdihov/min
pH urina: 6,5-7,5
Dnevni volumen urina: 26-28 ml
Volumen krvi: 60-80 ml/kg
Krvni tlak mmHg: 140/110 (+/- 35)
Dentalna formula: 30 mlečni zob: 2(I4/3, C1/1, P3/3);
34 stalnih zob 2(I3/3, C1/1, P3/3, M1/2)
Količina zaužite tekočine dnevno: 75-100 (ml)
Količina zaužite hrane dnevno: 50-75 (g)

Viri:

Biology and Diseases of the Ferret (James G. Fox)

maja01:
* Hematološke vrednosti – CBC:
Levkociti - WBC (109/L): samci: 4,9-13,8; samice:5,1-12,6 

Eritrociti - RBC (1012/L): 7,1-10,2; 7,5-9,3
Hemoglobin - HGB/HB (g/dl): 12,0-16,9; 12,9-15,9 

Hematokrit - HCT/PCV (%): 33,6-47,2; 35,6-44,7

Trombociti - PLT ( 109 /L): 369-648; 543-769

MCV (fl): 44,1-52,5; 44,4-53,7 

MCH (pg): 16,5-19,7; 16,4-19,4 

MCHC (g/L): 35,1-42,2
 
* Diferencialna krvna slika:
Limfociti – LYMP (%): 14,7-66,6; 22,7-43,3 

Monociti – MONO (%): 0,7-5; 1,0-3,0 

Nevtrofilci – NEUT (%): 24,0-76,6; 48,8-71,0
Eozinofilci – EOS (%): 1,9-8,5; 2,3-8,5 

Basofilci – BASO (%): 0-0,3; 0-0,1

Podatki so okvirni, vrednosti se lahko glede na populacijo dihurjev kar razlikujejo. Poleg spola na razlike vpliva tudi starost, genetika, kraj bivanja, ... Razlike so tudi med "navadnimi dihurji" in albini. Kako druge barve vplivajo na rezultate ni znano. Ta študija se meni osebno zdi vseeno najbolj verodostojna (glede na število dihurjev), delam(o) pa našo bazo krvnih vrednosti in odstopanj glede na posmezno patologijo.  Pri interpretaciji je torej potrebno upoštevati tudi simptome in rezultate drugih diagnstčnih metod.

Viri:

Biology and Diseases of the Ferret (James G. Fox)
* povzeto po študiji Marshall Farms

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version